วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้แทนพัฒนาการอำเภอสร้างคอม ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ผู้แทนเกษตรอำเภอสร้างคอม และพนักงานอบต.เชียงดา ได้ดำเนินโครงการประชุมประชาคมตำบลเชียงดา เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

Admin

Share: