วันที่ 29 มีนาคม 2566 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานอบต.เชียงดา และผู้นำชุมชน ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาด ตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตามแนวสายไฟภายในและบริเวณโดยรอบวัดสามัคคีธรรม บ้านโคกคอย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Share: