วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 องค์การบริการส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.เชียงดา พร้อม คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และ อสม. ได้ดำเนินการโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 4 ที่มีผู้ป่วย และโรงเรียนบ้านเชียงดา โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม ก่อนเปิดภาคเรียน

Admin

Share: