วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 เวลา 09:00-12:00น. กองคลังได้ออกส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.6,ภดส.7) ประจำปี 2565 ให้กับประชาชนภายในพื้นที่ตำบลเชียงดา

Admin

Share: