วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลเชียงดา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและ ผู้นำหมู่บ้านในตำบลเชียงดา ได้ดำเนินโครงการ 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ด่านชุมชน) ณ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

Share: